2048


2048 е игра която е много популярна в последо време в мобилните устройства. Вашата задача е да комбинирате числа като "2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024..." едно с друго като получавате по-голямо число. Можете да комбинирате само еднакви числа едно с друго.

Играе се със стрелките и с "W,A,S,D"


Коментари