Марио уличен боец


След стартирането на играта, натиснете "Play" бутона за да влезнете в главното меню. Натиснете "START GAME".
Използвайте "J" бутона менюто за да изберете опциите. Нагласяте да играете сам или с приятел (1P or 2P)
като използвате "Горната и долната стрелка". След това избирате героят с който искате да играете.

Бутони за управление:

1-ви играч: 
Движи се с: "W, A, S, D"
Атакува с: "J, K, L, U, I, O"


2-ри играч:
Движи се с: "Стрелките"
Атакува с: "Цифровата клавиатура - 1,2,3,4,5,6"