Манкала


Изберете "Two Players" секцията за да играете двама. Всеки играч има своя група от охлюви в своята линия. Грпите са разпределени от горе и долу на масата. Първият играч избира една от дупките от неговата страна на дъската и придвижва охлювите един по един до следващата дупка обратно на часовниковата стрелка. Ако броя на охлювите в кутията стигне до 2 или 4 с последния охлюв, всички охлюви ще се включат в контрола на всеки играч, без да се интересуват от страната на дупката. Всеки играч изиграва по един ход. Ако играча няма никакви охлюви в дупките когато той е наред пропуска един ход. Играта свършва когата всички дупки са празни. Който събере повече охлюви, той печели играта. Всички действия в играта се извършват с мишката.