Междупланетие 3


Погледни, това е приключение в космоса. Една от планетите на която ще бъдете този път се намира много далеч от нашето слънце и е покрита почти цялата с лед. Другата пък е с много по-различна структура. Както виждате, едно ново незабравимо приключение ви чака с тази част от поредицата. Има няколко различни мисии които трябва да изпълните в нивата на играта, като в тази част, едно от тях е събирането на звезди. За да минете нивото успешно трябва да съберете всички звезди от нивото и да ги поставите в кутиите на които принадлежат.

Контроли на играчите

Малък астронавт:
Местене: стрелките
Атака: "K"

Голям астронавт:
Местене: "W, A, S, D"
Атака: "G"

Приятна игра!