Избегни колоните


Необходимо е да преминете през колоните без да се удряте в тях. За да играете двама натиснете "Two Players".

Бутони за управление:

1-ви играч: " Стрелки" 

2-ри играч: " W,A,S,D"