Математическа игра


Стартирай играта с "PLAY" бутона. 
Избериси си по-трудност и натисни бутона "GO"

Бутони за управление:

1-ви играч: "A, S, D" 

2-ри играч: "J, K, L"


Коментари