Танцуващи котета


Мести тухлите о стената така че да паднат върху котето на противника.

Използват се клавиши A за единия играч и L за другия.