Желирана капка 3


Играй с желираната капка и събери колкото може повече монети.

Играч 1 използва стрелките за навигация, а играч 2 използва W, A, S и D за навигация.