Лудото топче


Вкарай колкото се може повече топчета във противниковата тръба.

Играч 1 използва стрелките за навигация.

Играч 2 използва W, A, S и D за навигация.