Етерена


Играй Етерена и победи противника.

Играч 1 използва W, A, S и D за движение, F, G, H, U, B и N за удар.

Играч 2 използва стрелките за движение, числата от 1 до 6 за удар.