Загубената Инка


Имаме двама герои в загубената Инка: Марк и Джейсън. И двамата имат своите специални умения и тяхната задача е да достигнат да изходната врата чрез тях. Придвижването на героите се извършва чрез стрелките и се използва "Z" за да изберете кого от двамата ще управлявате. Чрез клавиша "X" се избира специалната функция, която героя ще използва в момента. Създайте най-точната стратегия, чрез която да достигнете до изхода. Някои грешки, допуснати в мисията, не могат да бъдат поправени, така че ако допуснете такава грешка, можете да използвате бутона "Reset", който е в долната част от екрана.

Марк може да хвърля въжета, така че той и Джейсън да могат да се изкачват. За да хвърлите въже нагоре използвайте стрелката нагоре и "SPACE", за да хвърлите въжето надолу натиснете стрелката надолу и "SPACE", а за да приберете въжето натиснете "C". Марк може да създава и мостове, това става само чрез натискането на "SPACE".

Джейсън може да разрушава напуканите камъни и да повдига здравите чрез натискането на "SPACE".

В играта можете да срещнете следните капани:

Разрушен под:
Ако играча попадне на този капан, веднага ще пропадне от съответното място.

Превключвател:
Ако играча попадне на такава плочка веднага някоя врата ще се отвори или затвори.

Падащ камък:
Ако играча попадне на тази плочка, веднага ще задейства капана, да пусне падащ камък от някъде. Този падащ камък може да се държи от Джейсън.


Коментари