Владетели


Управлявай своето кралство и го защити от нашествениците.

Играч 1 използва A и D за избор на войник, W и S за избор на поле, space за пускане на войник и Q за масова атака само при игра за един играч.

Играч 2 използва стрелки наляво и надясно за избор на войник, стрелки нагоре и надолу за избор на поле и enter за пускане на войник.