Червен екип


Преминете през препядствията и минете нивото.

За първия играч клавишите са A (за местене на горе) и Z (за местене на долу), а за втория стрелка на горе и стрелка на долу.