Марио войни


Приключенията на Супер Марио продължават. Твоята задача в тази игра е да защитиш принцесата от ужасните създания които се опитват да я намерят.

До мензто се стига като се натисне "PLAY" бутона. След като се изберат настройките за играчите играта започва. Играта се играе със следните клавиши:

1-ви играч:
Местене: "Стрелките"
Атака: "L"

2-ри играч:
Местене: "E,S,D,F"
Атака: "Q"