Косачки


Окоси храстите с помощта на косачката, като избягваш цветята.

За първия играч бутоните за завъртане обратно на часовниковата стрелка и обранто на часовниковата стрелка са съответно "Z" и "C". С "X" се движи напред. За втория играч са "J" и "L" за въртене и "К" за движение напред.