Гобанг


Подреди пет пулчета в редица и победи противника.

Използвай мишката за поставяне на пулче.