Състезание с щрауси


Можеш да играеш тази игра с 4-ма по едно и също време.
Стартирай играта с "NEW GAME". Клавишни комбинации:

1. Играч
активира и избягва препятствия с: "Q"

2. Играч
активира и избягва препятствия с: "V"

3. Играч
активира и избягва препятствия с: "M"

4. Играч
активира и избягва препятствия с: "P"

Играта има 3 различни писти. В първата трябва да прескочиш препятствията. Трябва да бягаш най-бързо на втората писта.
На третата писта се опитай да не паднеш в някоя дупка. Играчът финиширал за най-кратък период от време е 
победител.


Коментари