Игра по братски


След зареждането на играта, натиснете "PLAY" бутона за да изберете ниво. Ако това е първият ви път в играта,
ще бъде отключено само 1-во ниво. Вашата цел е да избегнете да бъдете хванати от животните или пречките 
по пътя. 

Бутоните за управление:

1-ви играч:
Скача с: "W"
Прикляка с: "S"
Стреля с: "D"

2-ри играч:
Скача с: "Горната стрелка"
Прикляка с: "Долната стрелка"
Стреля с: "Дясната стрелка"

Ако някой от играчите бъде хванат от животно или пропадне в препятствие, двамата играчи се връщат от началната
фаза. Не можеш да убиеш буболечки които имат пръчка дори и да ги стреляш. Колекционирай диамантите за да преминеш
към следващото ниво. 


Коментари